preloader
ส่วนค้าส่งใหม่ออนไลน์อยู่ในขณะนี้

ส่วนค้าส่งใหม่ออนไลน์อยู่ในขณะนี้

ตามที่ลูกค้าบางคนทราบแล้ว ในปี 2020 ศูนย์การผลิตแห่งใหม่ของเราในกวางโจวกำลังดำเนินการอยู่

ในช่วงเวลาหนึ่ง บนเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ขายปลีกและสินค้าขายส่งใช้หน้าเว็บเดียวกัน เพื่อการวางแนวที่ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงความสับสน ตอนนี้เราแบ่งผลิตภัณฑ์ขายส่งกับผลิตภัณฑ์ขายปลีกเป็นส่วนต่างๆ