preloader
ยืนหยัดกับยูเครน

ยืนหยัดกับยูเครน

เป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นอย่างยิ่งกับการที่รัสเซียรุกรานยูเครน เป็นเรื่องยากที่จะคิดในศตวรรษที่ 21 ที่เผด็จการสามารถประกาศสงครามตามเจตจำนงของบุคคลได้.

ตั้งแต่วันนี้จนกว่าสงครามจะยุติ เราจะไม่ให้บริการใด ๆ แก่รัสเซียในประเทศไทย นอกจากนี้ รายได้ 10% จะนำไปบริจาคให้กับสมาคมกาชาดสากลแห่งยูเครน เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ทนทุกข์จากสงครามที่ไม่ยุติธรรมนี้

ขอให้ความสงบสุขมาโดยเร็ว