preloader
เทคโนโลยีการพิมพ์

เทคโนโลยีการพิมพ์

อุตสาหกรรมการพิมพ์ที่ทันสมัยมีการใช้เทคโนโลยีที่แตกแต่งกันไปตามประเภทของวัสดุที่ต้องการพิมพ์ จึงเขียนบทความนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นส่วนช่วยในการอธิบายเทคโนโลยีการพิมพ์แต่ละประเภทว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

การพิมพ์ผ่านระบบดิจิตอลด้วยการละเหิดของหมึกพิมพ์

วิธีการพิมพ์นี้เป็นวิธีการพิมพ์ที่ใช้วิธีการถ่ายโอนการออกแบบของเราไปยังวัสดุหรือผ้าโดยใช้หมึกและความร้อน

กระบวนการนี้จะใช้เครื่องพิมพ์ดิจิทัลในการพิมพ์ภาพบนวัสดุด้วยการถ่ายโอนแบบระเหิดด้วยหมึก ขั้นตอนถัดไปคือจะนำวัสดุ เช่น ผ้า หรือ วัสดุประเภทอื่นมาวางในแท่นอัดความร้อนซึ่งวิธีการนี้จะทำให้หมึกและวัสดุถ่ายโอนเปลี่ยนจากของแข็งเป็นก๊าซ และเมื่ออยู่ในสถานะก๊าซแล้ว สีจะถูกซึมซับเข้าไปในเส้นใยของวัสดุนั้นๆเมื่อผ่านความร้อน หมึกที่ซึมผ่านเส้นใยจะแข็งตัวและถูกล็อคเข้าที่อย่างถาวร ความร้อนไม่เพียงแต่ปล่อยก๊าซออกจากหมึกเท่านั้น แต่ยังช่วยเปิดรูขุมขนของวัสดุที่กำลังทำการถ่ายโอนภาพไป เมื่อความดันและความร้อนถูกนำออกไป หมึกจะกลับสู่สถานะที่เป็นของแข็งและรูขุมขนของผ้าจะถูกปิดลงเป็นผลให้หมึกติดอยู่ในเนื้อผ้าได้อย่างถาวรอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติมบน Wikipedia

การพิมพ์ซิลค์สกรีน

หลักการพิมพ์ “ซิลค์สกรีน” มีหลักการง่ายๆ คือ การปาดหมึกพิมพ์ ผ่านผ้าสกรีน ที่ยึดบนกรอบสื่เหลี่ยม ให้ลงไปติดกับวัสดุที่จะพิมพ์ หากต้องการให้หมึกผ่านผ้าสกรีนออกมาเป็นลวดลายใด ๆ ก็ทำให้รูผ้าเปิดหรือปิด ในส่วนที่ต้องการให้หมึกผ่านออกตามลวดลายนั้นๆการพิมพ์ระบบนี้สามารถใช้พิมพ์ลงบนวัตถุ ได้แทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นวัสดุแบน กลม เหลี่ยม หรือรูปทรงแปลกๆ ทั้งหลาย การพิมพ์ระบบนี้ใช้การ ปาดหมึกพิมพ์ผ่านผ้าสกรีนลงไปติด บนวัสดุ ปริมาณ ของหมึกพิมพ์จึงผ่านลงไปเกาะยึด บนวัสดุที่พิมพ์ได้มากและทึบกว่าการพิมพ์ระบบอื่นๆ จึงทำให้ภาพพิมพ์แลดูสดสวยและคงทน

อ่านเพิ่มเติมบน Wikipedia

การพิมพ์ดิจิตอล

การพิมพ์แบบระบบดิจิตอลเป็นการพิมพ์ที่ใช้การต่อพ่วงเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ โดยเครื่องพิมพ์ Digital Priting จะได้รับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ แล้วพิมพ์ออกมา สามารถพิมพ์ได้หลากหลาย ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแต่ละสิ่งพิมพ์ได้ โดยรับข้อมูลตรงจากไฟล์ แตกต่างจากระบบพิมพ์แบบออฟเซ็ท ที่ต้องมีกระบวนการทำเพลทก่อนสามารถใช้วัสดุในการพิมพ์งานได้ในระดับนึงไม่ว่าจะเป็น กระดาษอาร์ตมัน กระดาษปอนด์ แผ่นใส โฮโลแกรม สติ๊กเกอร์ PVC เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติมบน Wikipedia

การพิมพ์ออฟเซต

การพิมพ์ออฟเซ็ทเป็นการพิมพ์ที่กระดาษหรือวัสดุพิมพ์จะไม่สัมผัสกับแม่พิมพ์โดยตรง งานดีไซน์หรืออาร์ตเวิร์คที่ออกแบบไว้จะถูกพิมพ์ลงบนวัสดุผ่านลูกโมยาง เมื่อลูกโมยางรับหมึกจากแม่พิมพ์แล้วก็จะนำไปพิมพ์ติดบนวัสดุซึ่งจะทำให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง ข้อดีของงานพิมพ์ระบบออฟเซ็ทนอกจากได้งานพิมพ์ที่ชัดเจน สวยงามแล้ว ยังสามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย .

อ่านเพิ่มเติมบน Wikipedia