preloader
COD Service Upgrade

COD Service Upgrade

เมื่อปีใหม่เริ่มต้นขึ้น เรายังมีการอัปเกรดบางอย่างในธุรกิจของเรา อย่างแรกคือบริการ COD ของเรา

เร็วๆ นี้ COD ได้เปิดให้ลูกค้าทุกท่านแล้ว

ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ COD สามารถเลือกผู้ให้บริการจาก J&T express และไปรษณีย์ไทย EMS

ลูกค้าที่ซื้อจากเราในครั้งแรกอาจได้รับสายโทรศัพท์จากคอลเซ็นเตอร์เพื่อทำการยืนยันคำสั่งซื้อ

สำหรับโปรโมชั่นพิเศษ อาจมีค่าบริการ COD กับการสั่งซื้อ ลูกค้าจะเห็นค่าบริการนี้ในหน้าชำระเงิน